Vraag en antwoord over het Scholingfonds

Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over het Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland.

Vragen

  1. Mag mijn personeel deze tegoedbon gebruiken voor het volgen van een hbo opleiding?
  2. Ik wil graag iemand aannemen, maar deze beschikt nog niet over de juiste vaardigheden, kan hij dan een tegoedbon krijgen om de gevraagde scholing te volgen?
  3. Als mijn medewerker 55 jaar is, kan hij dan gebruik maken van de regeling?
  4. Kan mijn medewerker een bijdrage van de werkgever combineren met de tegoedbon?
  5. Komen alle kosten in aanmerking voor een tegoedbon?

1. Mag mijn personeel deze tegoedbon gebruiken voor het volgen van een hbo opleiding?

Ja, deze regeling is juist om technisch personeel ook hoger op te leiden.

2. Ik wil graag iemand aannemen, maar deze beschikt nog niet over de juiste vaardigheden, kan hij dan een tegoedbon krijgen om de gevraagde scholing te volgen?

Ja, indien de potentieel werknemer buiten gemeente Urk of Noordoostpolder woont moet er aanvullend een baangarantie worden afgegeven.

3. Als mijn medewerker 55 jaar is, kan hij dan gebruik maken van de regeling?

Ja, deze regeling is voor de leeftijd van 18 tot de pensioengerechtigde leeftijd.

4. Kan mijn medewerker een bijdrage van de werkgever combineren met de tegoedbon?

Ja dat is mogelijk. Op deze wijze kunnen we nog meer mensen gebruik laten maken van de regeling. Het is zeker aan te bevelen om te kijken of de werkgever scholingsbudget bij de o&o fondsen (bijvoorbeeld Otib of Oom) kan inzetten naast de tegoedbon.

5. Komen alle kosten in aanmerking voor een tegoedbon?

Nee, alleen kosten voor een opleiding die de (maritieme) kennis of vaardigheden verhoogt, waarbij bijvoorbeeld reiskosten of kosten voor een excursie niet worden vergoed. Zie artikel 11 en artikel 12  van de nadere regels.

IJsselmeervisserij

Voor de IJsselmeervisserij gelden andere spelregels. De tegoedbon wordt specifiek ingezet als pilot voor de herstructureringsplannen voor de IJsselmeervisserij. Dit betekent dat de arbeidsmarktpositie voor deze doelgroep kwetsbaar is. Met deze tegoedbon kan de IJsselmeervisser scholing volgen om andere vaardigheden te leren en daardoor te kunnen switchen naar een ander beroep of andere invulling van de IJsselmeervisserij.