Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit kleine marterachtigen Wold 11 in Lelystad Green Hill

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 5.1 lid 2 onder g van de Omgevingswet voor een flora- en fauna-activiteit op 18 juni 2024 het besluit (kenmerk 3274732) hebben vastgesteld voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de wezel en bunzing in verband met het realiseren van appartementen en parkeerplaatsen aan de Wold 11 in Lelystad (Green Hill).

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt vanaf 21 juni 2024 tot en met 2 augustus 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Omgevingsvergunning

pdf - 440,59 kB
Open de pdf
Download

Aanvraag

pdf - 3,22 MB
Open de pdf
Download

Activiteitenplan

pdf - 8,57 MB
Open de pdf
Download

Quickscan

pdf - 19,81 MB
Open de pdf