Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit voor het realiseren van een villawijk in het Harderwold te Zeewolde

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op 24 mei 2024 op basis van artikel 5.1 lid 2 onder g van de Omgevingswet een Omgevingsvergunning (kenmerk 3272545) voor een flora- en fauna-activiteit aan Harderwold Villa Resort bv te Barneveld hebben verleend voor het verstoren en vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de wezel, hermelijn en bunzing vanwege de realisatie van een nieuwe villawijk in het Harderwold te Zeewolde.

Ter inzage

Het besluit ligt vanaf 30 mei 2024 tot en met 11 juli 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact provincie Flevoland op via 0320 - 265 265.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

Download

Vergunning

PDF - 210,73 kB
Open de PDF
Download

Aanvraag

pdf - 1,58 MB
Open de pdf
Download

Projectplan

pdf - 9,21 MB
Open de pdf
Download

Ecologisch onderzoek

pdf - 14,93 MB
Open de pdf