Omgevingsvergunning voor een Natura-2000 activiteit aan IJsselmeer, Markermeer en IJmeer, Eemmeer en Gooimeer Zuidoever, Veluwerandmeren en Zwarte Meer

Wij zijn van plan een Omgevingsvergunning voor een Natura-2000 activiteit in verband met het uitvoeren van onderzoek naar de bijvangsten van vogels bij de hoekwantvisserij in het IJsselmeer, Markermeer & IJmeer, Eemmeer en Gooimeer Zuidoever, Veluwerandmeren en Zwarte Meer vast te stellen. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten op 11 april 2024, een besluit (kenmerk 3180610) vastgesteld.

Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.