Ontwerp Nadere Regels Impuls Klassieke Muziek

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij het ontwerp van de Nadere regels Impuls Klassieke Muziek hebben vastgesteld. Dit ontwerp van de Nadere regels Impuls Klassieke Muziek ligt vanaf 24 juni tot en met 5 augustus 2021 ter inzage.

Klassieke muziek stimuleren

Met het vaststellen van de Najaarsnota 2020 hebben Provinciale Staten jaarlijks 80.000 euro beschikbaar gesteld om de klassieke muziek te stimuleren. Gedeputeerde Staten geven hiermee uitvoering aan de Cultuurnota 2021-2024.

De Nadere regels zijn gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. Het ontwerp van de Nadere regels Impuls Klassieke Muziek dat nu ter inzage ligt, geeft aan voor wie en waarvoor de subsidie precies is bedoeld en welke voorwaarden eraan verbonden worden.

Ter inzage

Het ontwerp van de Nadere regels Impuls Klassieke Muziek kunt u vanaf 24 juni tot en met 5 augustus digitaal raadplegen via deze webpagina. Mocht u niet de mogelijkheid hebben om de stukken digitaal in te zien, dan kunt u hierover telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer: 0320-265265.

Zienswijze indienen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze op het ontwerp van de Nadere regels Impuls Klassieke Muziek indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, onder vermelding van ‘Nadere regels Impuls Klassieke Muziek’.

U kunt ook per e-mail reageren via info@flevoland.nl onder vermelding van ‘Nadere regels Impuls Klassieke Muziek’. Alle ingediende zienswijzen moeten voorzien zijn van datum, naam en adresgegevens.

Wilt u nadere informatie over het ontwerp van de Nadere regels Impuls Klassieke Muziek, stuur dan een e-mail naar cultuur@flevoland.nl.

Ontvangen zienswijzen worden verzameld en beantwoord in een antwoordnota. Gedeputeerde Staten nemen op basis van de zienswijzen een definitief besluit over de nadere regels. Na dit besluit ontvangen de indieners van een zienswijze de antwoordnota per post. Als u, als indiener van een zienswijze, niet wilt dat uw gegevens openbaar worden, dan kunt u dit in uw zienswijze aangeven.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 155.17 kB
Open de pdf

Berichten en bekendmakingen

Vanaf 1 juli 2021 plaatsen wij alle berichten en bekendmakingen over bijvoorbeeld vergunningen, subsidieregelingen en ontheffingen op overheid.nl. Deze berichten staan dus niet meer altijd in de krant. Nu staan ze allemaal op één plek: overheid.nl.

Altijd op de hoogte met de e-mailservice

Wilt u op de hoogte blijven van wat er bij u in de buurt speelt? Meld u dan aan voor de e-mailservice via: overuwbuurt.overheid.nl. Dan ontvangt u automatisch alle berichten over uw buurt. Op deze website kunt u ook gemakkelijk oude bekendmakingen terugvinden.