Programmabegroting 2021

De Programmabegroting 2021 (pdf, 5,8 MB) is in te zien en te downloaden via de website flevoland.begroting-2021.nl. De behandeling van de Programmabegroting 2021 door Provinciale Staten vindt plaats tijdens de integrale commissievergadering van 28 oktober 2020 (bespreken) en de Statenvergadering van 11 november 2020 (vaststellen).

Papieren versie

Een papieren versie van de Programmabegroting 2021 is tegen betaling verkrijgbaar bij onze afdeling Managementondersteuning. Wanneer u de stukken toegezonden wilt krijgen, kunt u dat schriftelijk verzoeken aan provincie Flevoland, afdeling Managementondersteuning, postbus 55, 8200 AB Lelystad of door het sturen van een e-mail aan SecretariaatMO@flevoland.nl.