Wet natuurbescherming; ontheffing voor bouw- en sloopwerkzaamheden aan de Baan 36 te Ens

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 12 november 2020 een ontheffing hebben verleend aan Plaizier O.G. Beheer B.V. te Zwaag voor bouw- en sloopwerkzaamheden aan de Baan 36 te Ens.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 november 2020 tot en met 24 december 2020 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320 - 265 265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 184.88 kB
Open de pdf