Wet natuurbescherming; ontheffing voor legselreductie gedomesticeerde ganzen in bebouwde kom Almere aan Faunabeheereenheid Flevoland te Lelystad

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.3 Wet natuurbescherming op 24 maart 2021 een ontheffing hebben verleend aan Faunabeheereenheid Flevoland te Lelystad voor legselreductie gedomesticeerde ganzen in bebouwde kom Almere.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 maart 2021 tot en met 5 mei 2021 digitaal ter inzage op deze webpagina. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320 - 265 265.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 632.16 kB
Open de pdf