Wet natuurbescherming; ontheffing voor vernietigen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan de Edelhertweg 15 te Lelystad

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 05 maart 2021 een ontheffing hebben verleend aan Solarvation te Lelystad voor vernietigen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis in verband met de ontwikkeling van een onderzoeklocatie hernieuwbare energie aan de Edelhertweg 15 te Lelystad.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 maart 2021 tot en met 16 april 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320-265265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 247.78 kB
Open de pdf