Wijziging van omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit (kenmerk 3190428) voor locatie Monnikenweg 4 Nagele

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op 27 maart 2024 een Omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit (kenmerk 3190428) aan Rijksvastgoedbedrijf te Arnhem hebben gewijzigd. Het gaat om enkel voor de locatie Monnikenweg 4 te Nagele voorschriften 13 en 28 in de ontheffing Wet natuurbescherming (thans omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit) te wijzigen.

Ter inzage

Het besluit ligt vanaf 2 april 2024 tot en met 14 mei 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact provincie Flevoland op via 0320-265 265.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

Download

Wijziging omgevingsvergunning

pdf - 88,51 kB
Open de pdf