Landschapskunstwerk Riff Deelbesluit 2

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten met betrekking tot het landschapskunstwerk Riff, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken. Dit betreft deelbesluit 2.

Download

Open de documenten bij dit Wob-besluit

pdf - 37.35 MB
Open de pdf