Wob-besluit deelbesluit 4 IJsseldelta fase 2

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten betreffende de besluitvorming omtrent waterveiligheid en het verwijderen van de Roggebotsluis in IJsseldelta fase 2, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken. Alle persoonsgegevens van betrokkenen, persoonlijke beleidsopvattingen van medewerkers bestemd voor intern beraad en gegevens die onevenredig benadelen zijn niet openbaar gemaakt. Dit besluit betreft deelbesluit 4.

Download

Open de documenten bij dit Wob-verzoek

pdf - 14.01 MB
Open de pdf