Wob-besluit inzake invasieve exoten

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten betreffende invasieve exoten in Flevoland, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken. Documenten die persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad bevatten, zijn niet openbaar gemaakt.

Download

Open de documenten bij dit wob-verzoek

pdf - 434.20 kB
Open de pdf