Bibliotheken

In Flevoland bestaat het bibliotheekstelsel uit 2 organisaties: de nieuwebibliotheek en de Flevomeerbibliotheek. Deze basisbibliotheken werken samen onder de naam Bibliotheeknetwerk Flevoland (BNF). Provincie Flevoland financiert deze samenwerking voor de wettelijke taken in het kader van distributie en netwerken. Alleen het BNF kan aanspraak maken op subsidie van provincie Flevoland voor uitvoering van deze taken.

Innovatiefonds

Daarnaast heeft de provincie een innovatiefonds om de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek te versterken. Een deel van het fonds is bestemd voor de bibliotheken om zelf vernieuwing in hun dienstverlening door te voeren. Het andere deel is bedoeld voor projecten van andere partijen. Dit zijn maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers die kansen zien in innovatieve vormen van samenwerking met de bibliotheek.