Economisch Programma

Ondernemerschap en groei van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Flevoland staan centraal in het Economische Programma van de provincie. Wat is kenmerkend voor de Flevolandse economie en waar heeft de ondernemer behoefte aan? In samenwerking met andere partijen én met de ondernemers zelf, bouwen we aan een palet van producten en diensten.

Vanuit de wens van de ondernemer

Zo creëren we een klimaat waarin de ondernemer zijn groeistrategie optimaal ten uitvoer kan brengen. De filosofie van het Economisch Programma is vraaggestuurd. Dus vanuit de wens van de ondernemers. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: financiering, arbeidsmarkt en internationaal ondernemen.

Open de pdf

Economisch Programma

pdf - 588,06 kB
Open de pdf