Windenergie

Flevoland is zeer geschikt voor het opwekken van windenergie. De komende jaren wordt er hard gewerkt om windenergie nog meer te benutten. Er komt een nieuwe generatie windmolens die veel meer energie opwekt en het totaal aantal windmolens in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland vermindert. De windmolens die nu verspreid in het landschap staan worden vervangen door nieuwe, grotere molens die worden geplaatst in windmolenparken of in lijnopstellingen in het landelijk gebied. Dit alles moet leiden tot een mooier landschap, minder molens, meer duurzame energie en een structurele economische stimulans.

Samenwerken aan wind

Provincie Flevoland en de gemeenten Zeewolde, Dronten en Lelystad bieden initiatiefnemers de ruimte om zelf de tweede generatie windparken te ontwikkelen. Molenaars, grondeigenaren en bewoners in het landelijk gebied van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland maken de plannen voor deze nieuwe generatie windparken. Zij werken hiervoor samen in gebiedsverenigingen. Inwoners van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland krijgen de mogelijkheid te investeren in de windparken. De wind waait dus voor iedereen. Meer weten? Bekijk ons dossier over het Regioplan Windenergie.

Download

Open het Regioplan Windenergie

pdf - 672.45 kB
Open de pdf