Wij werken aan de Zuidersluis van 29 augustus tot en met 13 september 2023 en van 16 oktober tot en met 12 december 2023. Dit levert overlast op voor de scheepvaart en de bereikbaarheid (via het water) van bedrijventerreinen Almere Buiten en Trekkersveld. Voor fietsers en voetgangers gelden geen beperkingen.

Auto's, fietsers en voetgangers

Auto’s, fietsers en voetgangers, die gebruik maken van de brug over de Zuidersluis kunnen dit tijdens de werkzaamheden gewoon blijven doen. Voor hen gelden er geen beperkingen.

Scheepvaart

Voor de scheepvaart is er in de periode dat de remmingwerken worden vervangen geen doorvaart mogelijk. Tijdens de renovatie is er ook een periode geen doorvaart mogelijk. Er zijn vijf weken, waarin beperkte doorvaart mogelijk is op afspraak en in overleg. De stremmingsperiodes en de beperkte doorvaart bij de Zuidersluis zijn:

 • Van 29 augustus tot en met 13 september volledige stremming;
 • Van 16 oktober tot met 29 oktober beperkte doorvaart op afspraak en in overleg;
 • Van 30 oktober tot en met 19 november volledige stremming;
 • Van 20 november tot en met 12 december beperkte doorvaart op afspraak en in overleg.

Omvaarroute

Voor de scheepvaart is tijdens de twee volledige stremmingsperiodes een omvaarroute mogelijk via de Noordersluis in Lelystad en de Lage Vaart. Deze omvaarroute geldt vanwege de vaste bruggen niet voor boten met een mast.

Beperkte doorvaart op aanvraag

Zowel de Zuidersluis als de Vaartsluis is gedurende twee periodes niet geheel gestremd, maar zijn er beperkte doorvaartmogelijkheden op aanvraag. Voor deze aanvragen gelden de volgende spelregels:

 1. Aanmelden van een doorvaartverzoek kan vanaf 1 september via e-mail bruggenensluizen@flevoland.nl of van maandag t/m donderdag (onder katooruren) via telefoonnummer 06-27 06 13 15.
 2. Aanvragen minstens vijf werkdagen van te voren indienen.
 3. Aanvragen van beroepsvaart krijgen voorrang op recreatievaart.
 4. Aanvragen worden zoveel mogelijk gecombineerd.

Bereikbaarheid bedrijventerreinen

De stremmingen van de Zuidersluis en de Vaartsluis hebben consequenties voor de bereikbaarheid (via het water) van de bedrijventerreinen Almere Buiten en Trekkersveld bij Zeewolde.

Bedrijventerrein Almere Buiten

Het bedrijventerrein Almere Buiten is tijdens de stremming van de Zuidersluis of de Vaartsluis, gedurende drie periodes alleen bereikbaar via de route Noordersluis (Lelystad) en de Lage Vaart. Dit geldt overigens niet voor zeilboten. Het gaat om de periodes:

 • 29 augustus tot en met 13 september;
 • 23 september tot en met 15 oktober;
 • 30 oktober tot en met 19 november.

Bedrijventerrein Trekkersveld

Het bedrijventerrein Trekkerveld is van 29 augustus tot en met 13 september en van 30 oktober tot en met 19 november bereikbaar via de omvaarroute Noordersluis en Vaartsluis.