In april 2022 tekenden de provincie en de gemeenten Urk en Noordoostpolder een bestuursovereenkomst waarin staat dat de weg er moet komen en dat zij samen beginnen met de voorbereidingen. Planvoorbereiding het doen van onderzoeken en opstellen van het voorlopig ontwerp, gesprekken met de belanghebbenden en voorbereiding van het projectbesluit.

Aanbesteding

Wanneer de formele procedures zonder problemen doorlopen kunnen worden, kan de provincie in 2027 beginnen met het opstellen van het contract en de aanbesteding voor het vinden van een aannemer.

Start aanleg

Wanneer de aanbesteding naar verwachting verloopt, kan de aanleg van de weg in 2028 beginnen.