Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over de Hogering.

Overzicht veelgestelde vragen

 1. Wanneer starten de werkzaamheden en wanneer is de Hogering klaar?
 2. Wat verandert er?
 3. Wat zijn de kosten voor de aanleg van een nieuwe weg?
 4. Waarom is de verbreding van de Hogering nodig?
 5. Heb ik ook inspraak?
 6. Welke hinder kan ik verwachten?
 7. Wat wordt de maximumsnelheid?
 8. Welk deel van de Hogering wordt verbreed?
 9. Waarom wordt de rest van de Hogering niet verbreed?
 10. Wat betekent de verbreding van de Hogering voor de geluidsoverlast op mijn woning?
 11. Wat betekent de verbreding van de Hogering voor de luchtkwaliteit rond mijn woning? 
 12. Hoe zit het met de verlichting op de Hogering?

1. Wanneer starten de werkzaamheden en wanneer is de Hogering klaar?

De voorbereidende werkzaamheden rond de verbreding van de Hogering zijn begin 2020 gestart. In 2023 wordt het project opgeleverd.

2. Wat verandert er?

Er komt een extra rijstrook in beide richtingen. Bij de kruisingen met de Hollandsedreef en de Herman Gorterweg komt de Hogering verdiept te liggen, hierdoor worden de kruisingen ongelijkvloers en verdwijnen de verkeerslichten. Ook leggen we langs een deel van de weg parallelwegen aan om teveel in- en uitvoegen te voorkomen; in- en uitvoegend verkeer veroorzaakt namelijk vertraging en maakt de weg onveiliger voor het verkeer.

3. Wat zijn de kosten voor de aanleg van de nieuwe weg?

Het totale budget is €54,2 miljoen.

4. Waarom is de verbreding van de Hogering nodig?

De aanpak van de Hogering is nodig om de groei en ontwikkeling van Almere de komende jaren mogelijk te maken. De groei van Almere Poort en Almere Pampus zorgt voor een toename van verkeer. Met de verbreding van de Hogering verbeteren we de doorstroming en de bereikbaarheid van Almere.

5. Heb ik ook inspraak?

In 2018 zijn de onderzoeken afgerond naar de effecten van de voorgenomen verbreding. Denk hierbij aan geluid, luchtkwaliteit en flora en fauna in de omgeving van de Hogering. De informatie uit deze onderzoeken is verwerkt in een nieuw bestemmingsplan, het bestemmingsplan Hoofdwegen Almere. Vorig jaar heeft dit bestemmingsplan ter inzage gelegen bij de gemeente Almere. Tegelijkertijd lag ook een besluit Hogere grenswaarde geluid ter inzage bij de provincie Flevoland. Als belanghebbende was het mogelijk om tot en met 11 juli 2018 een zienswijze in te dienen op zowel het bestemmingsplan als het besluit over de hogere grenswaarde geluid. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Almere het bestemmingsplan vastgesteld.

6. Welke hinder kan ik verwachten?

Werk aan de weg brengt hinder met zich mee. In dit geval in de vorm van omleidingsroutes en een verlaagde snelheid op de Hogering, ter plaatse van het werk. Via verschillende communicatiekanalen houden we u op de hoogte zodat u een geïnformeerde keuze kunt maken over de voor u beste route.

7. Wat wordt de maximumsnelheid?

De maximumsnelheid op de Hogering blijft 80 kilometer per uur.

8. Welk deel van de Hogering wordt verbreed?

Het deel van de Hogering dat verbreed gaat worden ligt tussen de A6 en de Hollandsedreef. Tot aan de Contrabasweg leggen we nieuw asfalt aan.

9. Waarom wordt de rest van de Hogering niet verbreed?

Met de verbreding van dit deel voorzien we in de groei van Poort en Pampus. Uit de prognoses blijkt dat dit deel van de Hogering vooral drukker wordt door de bouw van extra woningen in Poort en Pampus. Voor het deel bij de Noorderplassen is dit (nog) niet het geval.

10. Wat betekent de verbreding van de Hogering voor de geluidsoverlast op mijn woning?

In de geluidsonderzoeken is gerekend met toekomstige verkeersaantallen. Deze nemen onder andere toe door de bouw van de woonwijken Almere Pampus en Almere Hout. Hiervoor nemen we nu al extra maatregelen. Zo zullen we op de hele Hogering geluid reducerend asfalt toepassen en het geluidsscherm aan de oostzijde van de Hogering verhogen en verder doortrekken. Ook het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen (Herman Gorterweg/Neonweg en Hollandsedreef/Godendreef) zorgt voor minder geluidsoverlast. Doordat de Hogering op die plekken verlaagd wordt aangelegd en in de tunnelbakken geluiddempende bekleding wordt aangebracht, zal het verkeer minder goed te horen zijn.

11. Wat betekent de verbreding van de Hogering voor de luchtkwaliteit rond mijn woning?

Uit het onderzoek naar luchtkwaliteit is naar voren gekomen dat de luchtkwaliteit voldoet aan de normen en dat blijft ook zo als de weg is verbreed.

12. Hoe zit het met de verlichting op de Hogering?

De verlichting op de Hogering is in het beheer van Provincie Flevoland. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden gaat aannemer Gebr. Van der Lee tien lichtmasten verwijderen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het aanbrengen van de voorbelasting. Voor de tien verwijderde lichtmasten, plaatst de aannemer tijdelijke verlichting terug. De verlichting op de zijwegen van de Neonweg / Herman Gorterweg is in het beheer van Gemeente Almere.