Smart Mobility actieplan 2017 - 2020

Onze wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen die voortkomen uit de groeiende vraag naar mobiliteit en de impact daarvan op onze leefomgeving en de economische ontwikkeling. Het verkeersnetwerk zit regelmatig vol: een kleine verstoring leidt al snel tot lange files. In Nederland zijn jaarlijks ruim 600 verkeersdoden te betreuren. Ons vervoer heeft door de vervuilende uitstoot zeer negatieve gevolgen voor het leefklimaat en voor de opwarming van de aarde. Allemaal verschijnselen die de maatschappij veel geld kosten.

Smart Mobility in Flevoland

Om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Nederland te versterken willen we de kansen benutten die nieuwe informatie- en communicatietechnologie├źn ons bieden. Deze inzet van innovatieve ICT-oplossingen noemen we Smart Mobility. Het is van belang dat we de kansen en mogelijkheden die zich voordoen op dit vlak, ook in Flevoland benutten. Smart Mobility draagt niet alleen bij aan bereikbaarheid, maar ook aan economische ontwikkelingen. Meer informatie vindt u in het Smart Mobility actieplan 2017 - 2020 (pdf, 2,3 MB). Voor alle thema’s binnen het Smart Mobility actieplan zijn inmiddels de nodige stappen gezet. Wilt u meer informatie over het actieplan of de voortgang dan kunt u contact opnemen met smartmobility@flevoland.nl.

Bekijk de video over smart mobility op YouTube

Smart Mobility in de MRA

Provincie Flevoland is aangehaakt bij het programma Smart Mobility voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Dit doen we voor de uitvoering van het Smart Mobility actieplan 2017 – 2020 (pdf, 589 kB). Het programma Smart Mobility voor de MRA is vastgesteld door het bestuurlijk platform mobiliteit van de MRA, is inmiddels in uitvoering en provincie Flevoland draagt hier actief aan bij.