Smart Mobility

Onze wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen die voortkomen uit de groeiende vraag naar mobiliteit en de impact daarvan op onze leefomgeving en de economische ontwikkeling. Het verkeersnetwerk zit regelmatig vol: een kleine verstoring leidt al snel tot lange files.

Download

Leaflet Smart Mobility

pdf - 99.55 kB
Open de pdf

Smart Mobility in Flevoland

Om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Nederland te versterken willen we de kansen benutten die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden, ook in Flevoland. Deze inzet van innovatieve ICT-oplossingen noemen we Smart Mobility. Smart Mobility draagt niet alleen bij aan bereikbaarheid, maar ook aan economische ontwikkelingen. Zo werken we in Flevoland aan een integraal mobiliteitscentrum. Om de verwachte groei van mobiliteit nu en in de toekomst duurzaam het hoofd te bieden, is grensoverschrijdende samenwerking met alle stakeholders noodzakelijk. Dit moet resulteren in een gecoördineerd netwerkbreed volwassen verkeersmanagement dat gericht is op het maximaal benutten van de bestaande fysieke infrastructuur. De opgedane ervaringen binnen het Smart Mobility Programma van de MRA worden hierin actief betrokken. Zo kunnen we quick wins benutten en ervaringen over en weer worden delen om samen te leren.

Smart Mobility in de MRA

Provincie Flevoland is aangehaakt bij het programma Smart Mobility voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Dit doen we voor de uitvoering van het Smart Mobility actieplan 2017 – 2020. Het programma Smart Mobility voor de MRA is vastgesteld door het bestuurlijk platform mobiliteit van de MRA, is inmiddels in uitvoering en provincie Flevoland draagt hier actief aan bij.