Zwolse Vaart

1 sep 2020 - 30 apr 2021

Wat we gaan doen

Waar

Zwolse Vaart van Marknesse tot de Voorstersluis

Wanneer

Begin oktober 2020 tot en met half april 2021

Hinder

Geen verkeershinder

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen en verlagen van houten en betonnen damwanden, het ontgraven van grond t.b.v. natuurvriendelijke oevers, het aanbrengen van duikers, palenrijen en houten damwanden. Op verschillende locaties worden ondiepe waterzones gecreëerd die ideaal zijn voor waterplanten. Daarnaast gaan we de huidige fauna-uittreedplaatsen herstellen door het verwijderen van overtollig riet. Hierdoor ontstaan er aantrekkelijke locaties voor planten en dieren en hopen wij de waterkwaliteit te verbeteren. Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie.

Download

U vindt meer informatie in ons infobulletin

pdf - 721.57 kB
Open de pdf