Cora Smelik

Cora Smelik
 

Sociale media

Volg Cora Smelik op sociale media

GroenLinks (4 zetels)
2e loco
Vervangt gedeputeerde De Reus

Portefeuille

 • Duurzaamheid
  • Duurzaamheid Metropoolregio Amsterdam
  • Het goede voorbeeld
  • Beleid circulariteit / circulaire economie
  • Verhaal van Flevoland programmalijn 3: energy on upcycling
 • Milieu
  • Bodem
  • Klimaatadaptatie
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (inclusief regelgeving / toezicht experiment kringlooplandbouw
  • Omgevingsdiensten
  • Afvalzorg
 • Omgevingsvisie (algemeen)
  • Samenwerkingsagenda
  • Ruimte voor initiatief
  • Opgavegericht werken
  • Omgevingswet
 • Bestuurlijke vernieuwing
  • Pilot participatie
 • Inkoop en aanbesteding
 • Bestuurlijk adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving
Contact

Algemene vragen

Neem contact op met het secretariaat

Contact

Persvragen

Neem contact op met het secretariaat