Jop Fackeldey

Jop Fackeldey is gedeputeerde namens de PvdA (3 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Jop Fackeldey zijn 4e vervanger (4e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Jan-Nico Appelman bij afwezigheid.

Portefeuille

 • Energietransitie
  • Coördinatie klimaatakkoord
  • Energiebesparing
  • Warmtetransitie
  • Windenergie
  • Zonne-energie (inclusief op land)
  • DE-on
 • Krachtige samenleving
  • Gezondheid en zorg
  • Fonds krachtige samenleving
 • Toerisme en recreatie
  • Gebiedspromotie
 • Kwaliteit openbaar bestuur
  • Bestuurlijke zaken
  • IPO-bestuur
  • Coördinatie interbestuurlijk toezicht
  • Coördinatie regio Zwolle
  • Regiegroep Metropoolregio Amsterdam
 • Communicatie en ICT
 • Bestuurlijke adviescommissie energie

Meer informatie vindt u op de website van PvdA Flevoland.