COVID-19 maatregelen Flevolandse Balkonsceneregeling 2021, subsidie

HET SUBSIDIEPLAFOND IS BEREIKT.
U kunt geen subsidie meer aanvragen, het beschikbare bedrag is bereikt.

Nu de coronacrisis voortduurt, wil de provincie de culturele sector ook in 2021 extra ondersteunen.
Met deze tijdelijke regeling kunnen (podium)kunstenaars een bijdrage vragen voor het voorbereiden en realiseren van kleinschalige live-uitvoeringen voor publiek in Flevoland.
Dit binnen de geldende coronamaatregelen.

Voor deze regeling is in totaal €200.000 beschikbaar.

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze leest u in onze regels:

 • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012).
 • De ‘Nadere regels subsidiëring COVID-19 maatregelen Flevolandse Balkonscèneregeling 2021’.

Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden:

 • U kunt de subsidieaanvraag indienen vanaf 1 april 2021 tot en met 1 oktober 2021.
 • U kunt slechts 1 keer subsidie aanvragen.
 • De hoogte van de subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 2.500 tot maximaal € 15.000.
 • De subsidie wordt gebruikt voor het ontwikkelen van kleinschalige live-uitvoeringen, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen van de COVID-19 maatregelen.
 • De kosten zijn of worden gemaakt op of na 1 april 2021 en uiterlijk 31 december 2021.
 • De live-uitvoeringen moeten uiterlijk 31 december 2021 hebben plaatsgevonden.

Welke documenten heeft u nodig?

 • Een inhoudelijk plan, een prestatieoverzicht en een sluitende begroting;
 • Een cv, recensie(s) of aankondiging waaruit blijkt dat de aanvrager professioneel actief is geweest in de (podium)kunsten en in die hoedanigheid in de afgelopen periode heeft deelgenomen aan uitvoeringen in Flevoland;
 • Een kopie bankafschrift met daarop de tenaamstelling van de aanvrager;
 • Een machtigingsformulier indien gebruik wordt gemaakt van een intermediair.

Contact

Heeft u vragen over de kansen, (on)mogelijkheden en toepasbaarheid van deze subsidieregeling? Neem dan contact op met het team Cultuur via beleidsondersteuningsenb@flevoland.nl. Heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau van de afdeling Strategie & Beleid, telefoonnummer 0320 – 265 213. We helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we ongeveer 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen. We streven uiteraard naar een snellere afhandeling. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw online aanvraag meestuurt, duurt het langer.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de nadere regels ‘COVID-19 maatregelen Flevolandse Balkonscèneregeling 2021’.
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
 3. Vul het formulier in en verstuur het uiterlijk 1 oktober 2021.
  Upload de bijlagen vanaf uw laptop/pc of verstuur ze per post naar:
  Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
  Afdeling Strategie en Beleid
  Postbus 55
  8200 AB Lelystad
 4. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging, zodra uw aanvraag goed is ontvangen.

Meer informatie

Laatst aangepast: 23-06-2022