Verleende vergunningen en ontheffingen

Provincie Flevoland verleent zelf vergunningen op het gebied van de Wet natuurbescherming. In het onderstaande overzicht vindt u de aanvragen en de verleende vergunningen en ontheffingen. Een overzicht van overige verleende vergunningen vindt u op de websites van Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

2019

Natuurbeschermingswet

2018

Natuurbeschermingswet

2017

Natuurbeschermingswet

Programma aanpak stikstof (PAS)

2016

Flora- en Faunawet

Natuurbeschermingswet

2015 en eerder

Flora- en Faunawet

Natuurbeschermingswet