Goed geschoolde beroepsbevolking

Voor een ondernemer is het essentieel om over goed geschoolde werknemers te kunnen beschikken. Dit geldt zowel voor de kwaliteit van bestaande medewerkers, als voor de beschikbaarheid van toekomstige werknemers. De provincie ontwikkelt verschillende instrumenten om beiden te verbeteren. Een van die instrumenten is de scholingsscan: waarmee een ondernemer inzicht krijgt of zijn medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. De provincie komt tegemoet in de kosten hiervoor.

Goede samenwerking

Ook is voor een goede afstemming van arbeidspotentieel en behoeften vanuit het bedrijfsleven een goede samenwerking tussen onderwijs- en kennisinstellingen, overheden (gemeenten en UWV) en bedrijfsleven cruciaal. De provincie speelt een actieve rol in het samenbrengen van deze partijen. Voorbeelden van succesvolle initiatieven op dit gebied waar de provincie in participeert, zijn Scala Flevoland en House of Skills. Ook was de provincie één van de initiatiefnemers voor de oprichting van de Regieraad Techniek.