Jan de Reus

Jan de Reus is gedeputeerde namens de VVD (6 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Jan de Reus zijn 1e vervanger (1e loco). Verder vervangt hij Michiel Rijsberman bij afwezigheid.

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
  • Inpassing nieuwe ontwikkelingen
  • Landschap
 • Wonen
 • Almere 2.0
  • RRAAM
  • Schaalsprong Almere
  • Handelingsperspectief
  • Fonds verstedelijking / afronding IFA
  • Verhaal van Flevoland programmalijn 1: versterken hart van de stad
  • Verhaal van Flevoland programmalijn 5: vernieuwend wonen
 • Amsterdam Lelystad Airport
  • Lelystad Airport Businesspark
  • OMALA
 • Mobiliteit
  • Infrastructuur
  • Openbaar vervoer, inclusief spoor
  • Verkeersveiligheid
  • IJsseldelta Zuid
  • Smart mobility
 • MITC
 • Personeel en organisatie
 • Bestuurlijke adviescommissie duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
 • Bestuurlijke adviescommissie mobiliteit
 • Bestuurlijke adviescommissie werkgeverszaken

Meer informatie vindt u op de website van VVD Flevoland.