Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Gebouweigenaren moeten aan de slag met het verduurzamen van hun gebouwen. Dat geldt ook voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed en kunt u expertise en capaciteit gebruiken om uw gebouw(en) te verduurzamen? Dan komt u in aanmerking voor ondersteuning en advies vanuit het ontzorgingsprogramma klein maatschappelijk vastgoed van de provincie Flevoland.

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Daar wordt op allerlei manieren aan gewerkt. Het ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed heeft hierbij als doel de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te versnellen.

Wat is het?

Vanuit het ontzorgingsprogramma ondersteunen en begeleiden wij u bij:

 • het inzichtelijk maken van mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de te nemen stappen;
 • het in kaart brengen van de financieringsmogelijkheden;
 • het opstellen van een plan van aanpak/routekaart;
 • het vinden van een geschikte uitvoerende partij.

Voor wie?

Er is gekozen voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, omdat bij deze doelgroep vaak de kennis en capaciteit ontbreekt die nodig is om te verduurzamen. Onderstaande organisaties komen in aanmerking.

Doelgroepen

 • Gemeenten met minder dan 50.000 inwoners op 1 oktober 2022;
 • Schoolbesturen Primair Onderwijs, met maximaal 15 gebouwen in eigendom;
 • Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
 • Zorgaanbieders, met uitzondering van academische en algemene ziekenhuizen, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
 • Culturele instellingen (ANBI), of een hieraan gelieerde culturele instelling, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
 • Stichtingen, verenigingen of coöperaties met een publieksfunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum, gemeenschapscentrum, scouting, welzijnswerk en speeltuinverenigingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom.
 • Religieuze of levensbeschouwelijke instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
 • Kinderopvangorganisatie met maximaal 10 gebouwen in eigendom.

Kosten

Deelname aan het ontzorgingsprogramma is kosteloos. De kosten van eventueel uit te voeren maatregelen vallen niet binnen het programma. Wel helpen wij u bij het in kaart brengen van de financieringsmogelijkheden en wordt er gekeken naar vraagbundeling om de kosten te verlagen en het maken van keuzes te vergemakkelijken.

 

Video Provincie Flevoland helpt Flevoland verduurzamen

Download

Open de flyer

PDF - 10,06 MB
Open de PDF