Onze wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen die voortkomen uit de groeiende vraag naar mobiliteit en de impact daarvan op onze leefomgeving en de economische ontwikkeling. Het verkeersnetwerk zit regelmatig vol: een kleine verstoring leidt al snel tot lange files.

Download

Leaflet Smart Mobility

pdf - 315,36 kB
Open de pdf

Smart Mobility in Flevoland

Om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Nederland te versterken benutten we de kansen die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden, ook in Flevoland. Deze inzet van innovatieve ICT-oplossingen noemen we Smart Mobility. Smart Mobility draagt niet alleen bij aan bereikbaarheid, maar ook aan economische ontwikkelingen. Zo werken we in Flevoland aan een integraal mobiliteitscentrum. Om de verwachte groei van mobiliteit nu en in de toekomst duurzaam het hoofd te bieden, is samenwerking met alle partijen, ook buiten de provinciegrenzen, noodzakelijk. Daarmee ontstaat een netwerkbreed verkeersmanagement dat gericht is op het maximaal benutten van de bestaande fysieke infrastructuur.

Smart Mobility in de MRA

Provincie Flevoland is aangehaakt bij het programma Smart Mobility voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA). We betrekken de expertise binnen het Smart Mobility Programma van de MRA bij regionale ontwikkelingen. We benutten quick wins en delen kennis en ervaringen om samen te leren.