Flowchart in tekst

Op deze pagina vindt u de uitgeschreven tekst van de flowchart die u op deze webpagina vindt.

Aangrenzing

Grenst uw erf aan een weg, fietspad of water van de provincie?

  • Ja: ga naar stap 2
  • Nee: u hoeft niet te doen

Inrichting grond provincie

Heeft u een inrichting op de grond van de provincie?

  • Ja: ga naar stap 3
  • Nee: wij vragen u uw bomen, takken en struiken die mogelijk over de weg, fietspad of water groeien, zoveel mogelijk te snoeien.

Obstakelvrije zone

Is uw inrichting meer dan 1,5 meter vanaf een fietspad of meer dan 4,5 meter vanuit de weg of langs het water?

  • Ja: ga naar stap 4
  • Nee: de obstakelvrije zone is door u ingericht. Wij vragen u om deze geheel vrij te maken en in te richten met gras. De obstakelvrije zone is 1,5 meter vanaf een fietspad of 4,5 meter vanaf de weg.

Afspraken gebruik provinciegrond

Wij gaan met u in gesprek over nieuwe afspraken over het gebruik van de provinciegrond.

Twijfelt u over uw situatie of heeft u nog vragen? Neem contact op met per mail via beheerstroken@flevoland.nl of bel naar 0320 - 265 566.