Halverwege oktober 2022 is de renovatie van de Marknessersluis gestart. Dit neemt in totaal 17 weken in beslag. Fietsers en voetgangers kunnen de hele periode gebruik blijven maken van de brug over de Marknessersluis. Voor het verkeer geldt hetzelfde, behalve op twee nachten in januari 2023 waarin de brug getest wordt.

Autoverkeer

In de nachten van 18/19 en 19/20 januari is de brug van 24.00 tot 5.00 uur gestremd voor het autoverkeer. De omleidingsroute loopt dan via de Vollenhoverweg, Repelweg, Kraggenburgseweg en de Leemringweg. Tijdens het hijsen van de sluisdeuren is er een halve rijbaanstremming. Dit zal in ieder geval buiten de spitstijden zijn. Tijdens deze momenten zetten we verkeersregelaars in.

Alle woningen en bedrijven in de omgeving blijven altijd bereikbaar voor de hulpdiensten. Hierover zijn aparte afspraken gemaakt met politie, brandweer en ambulancedienst.

Scheepvaart

De scheepvaart heeft tijdens de werkzaamheden van de Marknessersluis te maken met een volledige stremming. Van 17 oktober t/m 9 februari 2023 is er geen doorvaart mogelijk via de Markenessersluis. Alternatieve vaarroutes lopen dan via de de Urkersluis, de Urkervaart en de Zwolsevaart en via de Friese Sluis en de Lemstervaart.

Wat gaat er precies gebeuren?

Alle vier de sluisdeuren, aan de hoge en de lage kant (boven- en benedenhoofd) worden gerenoveerd. Hiervoor moeten de deuren uit de sluis worden getakeld, waarna ze naar een gespecialiseerd bedrijf in Capelle a/d IJssel gaan, waar ze worden opgeknapt. De deuren kunnen niet allemaal tegelijkertijd uit de sluis worden gehaald. Daarom zal dit in twee keer gedaan worden, de ene keer de deuren aan de hoge kant (bovenhoofd) en de andere keer de deuren aan de lage kant (benedenhoofd). Tijdens de renovatie zal de spuifunctie van de sluis gehandhaafd blijven.

Betonreparaties

De betonnen wanden van de sluiskolk van beide sluizen worden geïnspecteerd en daar waar nodig zullen betonreparaties worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor andere betonnen delen van het sluiscomplex.

Bedienhuisje Marknesse

Het bedienhuisje wordt opnieuw geschilderd. Verder wordt de bestrating bij het gebouwtje opgeknapt en komt er een hekwerk rondom het sluiscomplex.

Nachtafsluiting januari 2023

De brug over de Marknessersluis in Marknesse (Walcherselaan-Sluis) is in de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 januari en in de nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 januari van 24:00 uur tot 5:00 uur gestremd voor al het autoverkeer. Tijdens deze twee nachten wordt de nieuwe aansturing en bediening van de brug namelijk getest. De omleidingsroute loopt via de Vollenhoverweg, Repelweg, Kraggenburgseweg en Leemringweg of vice versa. Meer informatie vindt u in het nieuwsartikel.

Op de hoogte blijven

Meer informatie over dit project is te vinden op de website www.flevoland.nl en in de BouwApp. De BouwApp kan via de App Store of de Google Play store gedownload worden.