Strukton Civiel Noord & Oost B.V. gaat in opdracht van provincie Flevoland komende jaren de bestaande turborotonde op het kruispunt Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en Knardijk (N707) ombouwen tot een ongelijkvloers kruispunt. In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Eind 2022 zijn de werkzaamheden gereed.

  • Januari 2020: Contraxct ondertekening met Strukton
  • 2020: Start voorbereidende werkzaamheden voor het ombouwen van het kruispunt Ganzenweg - Knardijk, waaronder het graven van de natuurvriendelijke oevers in het Harderbos. Fietsers hebben hinder van deze werkzaamheden. De route van fietsknooppunt 64 naar 03 en omgekeerd is niet beschikbaar. Er geldt een omleidingsroute.
  • Najaar 2020: Het verleggen van kabels & leidingen op de Harderdijk en Knardijk.
  • 2021: Aanleggen fietsonderdoorgang Veluwemeerbrug.
  • Najaar 2021: Niet-jaarlijks onderhoud Harderdijk en Knardijk. Werkzaamheden Ganzenpad.
  • 2022: Werkzaamheden gereed.

Voorjaar 2020

Afgelopen periode is aannemer Strukton Noord & Oost Civiel B.V. aan de slag gegaan met het grondwerk rondom het kruispunt en het realiseren van een fietsonderdoorgang onder de Veluwemeerbrug. In eerste instantie zou dit een tijdelijke fietsonderdoorgang zijn waar fietsers tijdens de periode van de werkzaamheden gebruik van konden maken. Maar op verzoek van de bewoners heeft de provincie Flevoland besloten dat dit fietspad ook in de definitieve fase blijft liggen. Optimale samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, bewoners en bedrijven in de omgeving.

Naast deze realisatie van de kruising worden ook werkzaamheden uitgevoerd aan de oevers van de Hoge Dwarsvaart welke door het Harderbos loopt. De oevers hier worden natuurvriendelijk ingericht waardoor de biodiversiteit en landschappelijke variatie worden vergroot. Een bijkomend voordeel is dat veel van het vrijgekomen materiaal in de kruising wordt hergebruikt.

Verleggen kabels en leidingen

In het najaar van 2020 heeft Strukton op de Harderdijk een nieuw kabels en leidingen tracé aangelegd, zodat ze bij de aanleg van het nieuwe kruispunt geen kabels en leidingen tegenkomen en beschadigen, want dat kan voor veel hinder zorgen in de omgeving. In één week hebben we de dijk open gegraven, de nieuwe kabels en leidingen erin gelegd en de dijk weer netjes dicht gemaakt. Op de foto’s zijn de werkzaamheden mooi weergegeven.