De planologische fase wordt afgesloten met een projectbesluit: dit is een document waarin de regels staan waarbinnen de weg moet worden gerealiseerd. Hierin worden alle wensen en belangen uit de omgeving zoveel mogelijk meegenomen. Het projectbesluit wordt besproken met het College van B&W en de Gemeenteraad en wordt daarna vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Naar verwachting wordt de weg aangelegdvanaf 2025 tot 2028.

In september 2021 stemden Provinciale Staten en de gemeenteraad van Lelystad in met de voorkeur voor een weg langs de bosrand. Nu beginnen de andere voorbereidingen voor de weg. De omgeving wordt daar actief bij betrokken.

  • 2022: Voorbereiding van het projectbesluit.
  • 2023: Projectbesluit en de MER-procedure.
  • 2025: Het opstellen van het contract en de aanbesteding.
  • 2025: Start voorbereidingen en uiteindelijk de aanleg van de Rondweg Lelystad-Zuid.
  • 2028: Openstelling van de Rondweg Lelystad-Zuid.