Omgeving, ruimte en landschap

Provincie Flevoland zet zich in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Flevolanders. Wat de provincie wil bereiken en hoe we dat willen doen is vastgelegd in onze visie, beleid en regelgeving. Wij zijn actief op een breed terrein:

  • Ruimtelijke ordening, kwaliteit
  • Verkeer en vervoer
  • Regionale economie
  • Milieu en water
  • Recreatie en natuur
  • Landschap
  • Welzijn en cultuur
  • Wonen