Almere 2.0

Het Rijk heeft Almere een aantal jaren geleden gevraagd om ruimte te bieden aan 60.000 woningen. Deze extra woningen zijn nodig om de verwachte groei in de regio op te vangen. De groei van Almere draagt bij aan de economische ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad. Alleen huizen bouwen is niet voldoende. Voor een groene, duurzame en levendige stad zijn voldoende voorzieningen nodig. Provincie Flevoland, gemeente Almere en het Rijk investeren in projecten om de stad verder te ontwikkelen als een stad waar inwoners trots op zijn, met plezier leven en zich volop kunnen ontplooien. Een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers verrast worden.

 

Drie ambities

De uitbreiding van Almere is één van de drie centrale ambities in de toekomstvisie voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA) zoals vastgelegd in de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (2013). De andere twee ambities zijn goede bereikbaarheid over de weg en het spoor en de uitbreiding van natuur- en recreatiemogelijkheden in het Markermeer-IJmeer

Handelingsperspectief

Op dit moment wordt een Handelingsperspectief MRA Oostflank gemaakt, waarbij de ambities bekeken worden. Voor de woningbouwopgave in de regio wordt ook gekeken naar mogelijkheden binnen de steden. De aanleg van een IJmeerverbinding is een randvoorwaarde voor woningbouw in Almere Pampus.

Meer informatie