Plattelandsontwikkeling (POP3)

Het landelijk gebied is volop in ontwikkeling. Om dit te stimuleren stelt de Europese Unie in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid budget voor plattelandsontwikkeling beschikbaar. Europa stelt subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland. De provincies hebben samen met het Rijk het 3e Plattelandontwikkelingsprogramma opgesteld (POP3).

Agrarische ondernemer staat centraal

In het POP3-programma staat de agrarische ondernemer centraal. Het programma is gericht op de landbouw en de daarmee verbonden thema’s zoals innovatie agrofood, water, natuur, milieu en plattelandsontwikkeling. Er is aandacht voor agrarisch natuurbeheer, verdere duurzame innovatie van de agrarische sector en jonge boeren. In samenwerking met waterschappen worden projecten opgezet om de waterkwaliteit te verbeteren.

Duurzaamheid en innovatie

Met het programma POP3 draagt de Europese Unie bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Hierbij staan de volgende prioriteiten centraal:

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;
  • Jonge boerenregeling (duurzame en innovatieve investeringen);
  • Natuur en landschap;
  • Verbetering van waterkwaliteit;
  • LEADER (leefbaarheid platteland).

Logo Europees Landbouwfonds

Archief nieuwsbrieven

Aanmelden voor POP3

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven

Beschikking ontvangen. Wat nu?

Klik op de afbeelding om de video met instructies af te spelen.