Informatiebijeenkomst project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland

21 okt 2021

Verduurzamen schoolgebouwen

In de provincie Flevoland hebben we de afgelopen jaren al verschillende mooie initiatieven gezien waarmee een deel van de schoolgebouwen is verduurzaamd. Maar er kan en moet, ook met oog op de afspraken in het Klimaatakkoord en de daaruit voortgekomen Routekaart Verduurzamen Schoolgebouwen, nog meer gebeuren. Dit is daarom het moment om aan te sluiten bij een mooie kans! Wij nodigen u van harte uit voor de online-informatiebijeenkomst van ons project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland op 16 november 2021 van 15:45 tot 16:45 uur.

Nieuwe aanpak

Het project is een nieuwe aanpak van de provincie Flevoland en helpt u verder bij het verduurzamen van uw schoolgebouwen. Wij bieden u met dit project kosteloos advies en ondersteuning op maat. Ook als u al stappen heeft gezet, kunt u gebruik maken van het aanbod. Wij helpen u om inzicht te krijgen in duurzaamheidsmaatregelen, aanvullende onderzoeken, bieden ondersteuning in de contacten met de gemeente, helpen u bij de strategiebepaling en het opstellen van een duurzaam onderhoudsplan. Tot slot helpen wij bij het zoeken naar financiering en het vinden van de juiste partijen voor de uitvoering. Tijdens de startbijeenkomst vertellen wij u, samen met onze partner Ruimte OK, graag meer over het project. Daarnaast is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen.

Programma

Het onlineprogramma (15:45 - 16:45 uur) ziet er als volgt uit:

  • Opening en introductie door Guido Hoek, projectleider
  • Programma “Scholen op Koers naar 2030” door Judith Siebring, Kennismanager Ruimte OK
  • Wat kan het project “Duurzame Schoolgebouwen Flevoland” voor u betekenen? Door onze coach duurzame schoolgebouwen
  • In gesprek met Cora Smelik, gedeputeerde provincie Flevoland: samen op weg naar duurzame scholen, hoe verder?

Aanmelden

Aanmelden kan via: ontzorgingvastgoed@flevoland.nl. Geef daarbij aan met hoeveel personen u aanwezig zult zijn (inclusief naam, telefoonnummer en e-mailadres), zodat we de vergaderlink aan iedereen kunnen mailen.