Nieuwe duiker Dronterringweg

De duiker onder de Dronterringweg in de Elandtocht is in slechte staat. De provincie vervangt de duiker deze zomer. Hiervoor wordt de Dronterringweg vier weken afgesloten voor al het verkeer. De werkzaamheden starten op 10 juli en zijn 4 augustus gereed. Met vervanging wordt beoogd de duiker veilig te laten functioneren voor een periode van minimaal 80 jaar.

Bereikbaarheid

Om de nieuwe duiker weer onder de weg te leggen, wordt de Dronterringweg afgesloten voor al het verkeer tussen de Elandweg en de Tarpanweg. Er zijn drie omleidingsroutes:

  1. Autoverkeer naar Swifterbant: via de Overijsselseweg en de Biddingweg
  2. Autoverkeer naar Emmeloord: via de Overijsselseweg en de A6
  3. Landbouwverkeer: via de Elandweg, Ketelmeerdijk en de Tarpanweg

Fiets en bus

Het brom-/fietsverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden en wordt door middel van een tijdelijke (brom)fietsbrug langs het werk geleid. De bus (lijn 146) zal ook via de Overijsselseweg en de Biddingweg rijden. De bushaltes aan de Elandweg komen tijdelijk te vervallen.

Omleiding