2e informatiebijeenkomst over stikstof

14 feb 2020

Donderdag 13 februari 2020 werd een tweede informatiebijeenkomst over stikstof gehouden voor agrariërs, belangenorganisaties en overige belangstellenden bij Shortgolf in Swifterbant. Gelukkig was de storm weer gaan liggen en was de Shortgolf goed bereikbaar. Vanaf half acht stonden de deuren open en druppelden de belangstellenden binnen. De opkomst was goed: in totaal woonden ongeveer 75 personen de bijeenkomst bij.

Harold Hofstra en Jenny May

De bijeenkomst startte met een introductie van gedeputeerde Harold Hofstra. Hij keek kort terug naar de eerdere bijeenkomst van 16 december 2019. Ook gaf hij de stand van zaken rond actuele thema’s als ‘beweiden & bemesten’, de ‘PAS-meldingen’ en de landbouwmaatregelen uit de Kamerbrief van 7 februari 2020. Vervolgens kreeg programmamanager Jenny May het woord. Zij vertelde de aanwezigen meer over de gebiedsgerichte aanpak. Haar presentatie ging onder andere over de verwachtingen van het Rijk, de opdracht aan de gebiedstafels, het proces en de planning. Ook werd de samenstelling van de gebiedstafels besproken en legde ze uit waarom er is gekozen om in de gebiedsgerichte aanpak Flevoland te verdelen in 3 regio’s en gebiedstafels.

Vragen uit de zaal

Tot slot was er ruimte voor vragen uit de zaal. De gedeputeerde en leden van het kernteam beantwoordden de vragen. Duidelijk werd dat er nog veel zorgen leven en ook nog veel onduidelijk is. Wanneer is helderheid te verwachten over de PAS-meldingen? Hoeveel zekerheid is er over de juistheid van data? En: wat gaat de overheid doen als het Mesdagfonds volgende week donderdag zegt dat de cijfers toch net even anders liggen dan die het RIVM tot op heden gaf. Ook is er brede bezorgdheid over het externe salderen. Agrariërs zijn bang dat als dit straks wordt vrijgegeven voor hun sector stikstofrechten worden opgekocht door de industrie en daardoor boerenbedrijven steeds meer uit het Nederlandse landschap zullen verdwijnen. Tijdens de informatieavond werd door de aanwezigen ook duidelijk naar de industrie gewezen. Ook die heeft een aandeel in het ontstaan van het stikstofprobleem, maar het gevoel onder veel agrariërs is dat alleen de boeren voor de oplossing moeten opdraaien.

Presentatie nalezen

Voor vragen die niet aan bod kwamen, werd verwezen naar het speciaal ingestelde e-mailadres van de provincie: stikstof@flevoland.nl. De aanwezigen in de zaal gaven vrijwel allemaal aan prijs te stellen op een vervolgbijeenkomst. De provincie heeft toegezegd dit te zullen organiseren. De presentatie van de avond kunt u nalezen op onze dossierpagina.