7e COVID-19 impact monitor

3 aug 2020

Cover COVID-19 monitor Flevoland

De provincie heeft de COVID-19 Impact Monitor (pdf, 10 MB) weer aangevuld met de meest actuele cijfers die wij tot onze beschikking hebben. In de monitor willen wij laten zien wat de impact is van het coronavirus op de gebieden waar wij als provincie een rol spelen. Dit zijn bijvoorbeeld de cijfers over de regionale economie, de cultuur-, sport- en recreatiesectoren en het openbaar vervoer. Om het zo duidelijk mogelijk te maken waar de verschillen zitten met de voorgaande monitoren, zijn de meest actuele teksten met blauw gearceerd.

Dashboard

Doel van deze monitor is het informeren van de samenleving over de impact van de coronacrisis op Flevoland én informeren over de maatregelen die provincie Flevoland treft om de gevolgen van de coronacrisis in Flevoland te verzachten. Voor deze monitor zijn we grotendeels afhankelijk van databronnen van anderen. Getracht is zoveel mogelijk actuele data op te nemen. Op het COVID-19 dashboard worden beschikbare, relevante indicatoren up-to-date gehouden.