Column: de verduurzamingsvoucher

23 jul 2021

Willem Enklaar

In Flevoland zijn we landelijk gezien koploper op het gebied van duurzame energie. Steeds meer ondernemers weten hun weg naar een duurzame toekomst te vinden en treffen de nodige energiebesparende maatregelen. Hiermee liggen we op koers naar ons streven om in 2030 de eerste energie neutrale provincie van Nederland te zijn. Maar we zijn er nog niet! Een heleboel ondernemers willen wel verduurzamen, maar weten (nog) niet hoe ze dit moeten aanpakken. Ook horen we regelmatig dat gebrek aan tijd, kennis en geld een barrière vormen voor ondernemers om überhaupt een eerste stap te zetten. Deze drempel neemt het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) weg met de verduurzamingsvoucher.

De verduurzamingsvoucher: een risicoloze eerste stap richting verduurzaming

Met de EEF verduurzamingsvoucher financieren we de voorbereidingskosten van een verduurzamingstraject. Hiermee krijgt u als ondernemer kosteloos inzicht in de te nemen stappen, aandachtspunten, bekijken we of de investering haalbaar en rendabel is. Is dit niet (uiteindelijk) het geval? Dan zijn de gemaakte kosten voor ons. Op deze manier kunnen wij ondernemers een risicoloze eerste stap aanbieden richting verduurzaming.

Duurzame energie mogelijk maken voor iedereen

We blijven constant naar manieren zoeken om ondernemers te helpen bij verduurzamen. Met de verduurzamingsvoucher financieren wij de voorbereidingskosten van verduurzamingsmaatregelen. Deze kosten vragen we alleen terug wanneer het project daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Zo kan elke ondernemer in Flevoland met een laag risico de mogelijkheden voor verduurzamen onderzoeken. Denk hierbij aan het doorrekenen van een dakconstructie voor het plaatsen van zonnepanelen of het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Mocht hieruit blijken dat deze maatregelen voor u als ondernemer niet haalbaar zijn, dan ben u geen tijd, geld of energie kwijt. Op deze manier maken wij het voor alle ondernemers in Flevoland mogelijk om op een relatief makkelijke manier de mogelijkheden voor het verduurzamen te onderzoeken zonder dat hier meteen hoge kosten aan vastzitten.

De voucher in de praktijk

Een ondernemer die wij mochten helpen met onze verduurzamingsvoucher is familiebedrijf Lambri Woods Panels uit Lelystad. Zij wilden investeren in een zonnestroominstallatie op hun dak. Om de benodigde subsidie te ontvangen, moest hiervoor snel geschakeld worden, omdat de looptijd van deze subsidieaanvraag bijna was verstreken. Om de zonnestroominstallatie op korte termijn en zonder risico te financieren, heeft Lambri Woods gebruik gemaakt van de verduurzamingsvoucher. Hiermee konden zij de bouw van de zonnestroominstallatie starten en waren ze nog op tijd voor de subsidie aanvraag. Vervolgens heeft het EEF ook nog met een maatwerk financiering het project voor de lange termijn gefinancierd. Met de verduurzamingsvoucher maken we het voor iedere ondernemer mogelijk om mee te doen aan de overgang naar een schoner, beter en veiliger Flevoland.

Over Willem Enklaar

Willem Enklaar is directeur van het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF). Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk of commercieel belang helpt het EEF ondernemers in Flevoland om duurzame energieprojecten en besparingsprojecten te ontwikkelen, te realiseren en te financieren. Het EEF is een initiatief van provincie Flevoland om de energietransitie te versnellen.