Cultuurregelingen corona

28 aug 2020

2 dansende mensen op podium

De provincie biedt financiële ondersteuning aan Flevolandse culturele instellingen. Dit om schade door de coronacrisis te beperken. Lees ook ons eerdere nieuwsbericht van 7 juli 2020. Voor (film)theaters en musea is 500.000 euro beschikbaar, onder de voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag bijdraagt om coronaschade te beperken. Culturele instellingen die in deze beleidsperiode al provinciale subsidie ontvangen, kunnen een bijdrage van maximaal 25.000 euro aanvragen voor kosten die noodzakelijk zijn om artistieke producties aan te passen vanwege coronamaatregelen. Hiervoor is in totaal 150.000 euro beschikbaar.  

Amateurkunstverenigingen

Amateurkunstverenigingen kunnen een aanvraag doen van maximaal 2.500 euro voor aanpassingen in verband met de 1,5 meter afstand maatregel.  Hiervoor is in totaal 50.000 euro beschikbaar. Subsidies verdelen we op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Als het budget op is, kunnen we nieuwe aanvragen niet meer honoreren.

Aanvragen

Meer informatie over de voorwaarden en hoe u een subsidie aanvraagt, vindt u in ons subsidieloket. Hieronder leest u waar u de informatie vindt.

(Film)theaters en musea

(Film)theaters en musea die al een (verklaring over) gemeentelijke ‘coronabijdrage’ hebben en op basis daarvan provinciale cofinanciering willen, kunnen een incidentele subsidie aanvragen.

Aanpassingen aan culturele producties

Culturele instellingen die in verband met de coronamaatregelen noodzakelijke aanpassingen aan culturele producties moeten verrichten, kunnen een eenmalige subsidie voor Flevolandse culturele instellingen aanvragen. Let op: deze regeling is alleen bedoeld voor instellingen die in het kader van de Cultuurnota 2017 - 2020 al provinciale subsidie (hebben) ontvangen.

Amateurkunstverenigingen

Amateurkunstverenigingen die een tegemoetkoming willen ontvangen voor aanpassingen in verband met de 1,5 meter afstand maatregel, kunnen  een eenmalige subsidie voor amateurkunstverenigingen aanvragen.