Eerste stap nieuwbouw Internationale School Almere

12 jul 2019

Almere heeft de eerste stap gezet in de realisatie van een nieuw gebouw voor internationaal basis- en voortgezet onderwijs op het Annapark, Almere. Onder muzikale begeleiding en dans door leerlingen van de Internationale School, hebben de bestuurders van Almeerse Scholen Groep en Het Baken, wethouder Haak-Griffioen en gedeputeerde Appelman vanmiddag hun handtekeningen gezet voor het gezamenlijk realiseren van de nieuwbouw waar de twee scholen naar toe verhuizen.

Oplossing voor groot tekort

De nieuwe locatie biedt een oplossing voor het grote tekort aan onderwijsplekken voor kinderen van ‘internationals’ en kan 700 leerlingen ontvangen en op termijn uitgroeien naar 1.000 leerlingen. De samenwerking tussen de scholen wordt geïntensiveerd, gaan verhuizen naar het nieuwe gebouw en de gewenste doorlopende leerlijn van 4 tot en met 18 jaar wordt een feit. Ook geeft het een positieve impuls aan het vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven in Almere en de regio. Internationale bedrijven laten de vestigingsplaats vaak afhangen van de aanwezigheid van internationaal onderwijs. Om die reden is het een van de sleutelprojecten van het programma Almere 2.0, waarbij het Rijk, de Provincie Flevoland en de Gemeente Almere samenwerken, gericht op het doorgroeien naar een nog aantrekkelijkere stad. Ook Metropool Regio Amsterdam draagt bij aan de realisatie ervan. Wethouder onderwijs Marjan Haak-Griffioen: “Deze school is een geweldige aanwinst voor Almere. Met deze ontwikkeling wordt er veel meer ruimte gecreëerd voor deze vorm van onderwijs in Almere.”

Locatie Annapark

Hoewel er eerst is gedacht aan realisatie van de nieuwe school in Almere Poort, komt de school nu in Annapark, naast het Trinitas Gymnasium. Annapark heeft de voorkeur omdat de school daar beter ingepast kan worden, goed bereikbaar is en het een groene omgeving met sportvelden biedt. De vestiging van de Internationale School betekent een verbetering van de kwaliteit van het gebied.

Vervolg

Nu de locatie en het Programma van Eisen voor de nieuwbouw bekend zijn, kan de aanbesteding in het derde kwartaal van 2019 starten. De geplande opleverdatum van de school is in het vierde kwartaal van 2022. Na de zomer wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd, waar de internationale scholen bij aanwezig zijn.

Versterken van leer- en werkomgeving regio Almere

Binnen het programma Almere 2.0 werken de partners aan een gezond, groeiend Almere en spannen zich in om de leer- en werkomgeving in Almere te versterken. Met de nieuwbouw van de Internationale School zet Almere in op verbetering van het internationaal onderwijs en jaagt hiermee de economische ontwikkeling aan.

Op de foto van links naar rechts: Marja Haak-Griffioen (wethouder Almere), Erin Wilson (directie internationale school), Sandra Rijnbach (bestuurder Het Baken), Suzanne Olivier (bestuurders ASG), Jan-Nico Appelman (gedeputeerde Flevoland) en Rubin Borges (directie internationale school).