Eerste Symposium Landschap van de Toekomst geslaagd

30 mei 2022

De organisatie van het symposium

“Dit moeten we vieren met alle partners in het gebied!” riep gedeputeerde Jan de Reus van provincie Flevoland toen de vaststelling van het Programma Landschap van de Toekomst in zicht kwam. Deze landschapsvisie voor Flevoland – de eerste nadat de polders ooit zijn ontworpen op de tekentafel – was op 13 oktober 2021 een feit. Maar het feestje dat gepland stond voor december 2021, kon niet doorgaan. Op 19 mei 2022 vierden we het alsnog tijdens het eerste Symposium Landschap van de Toekomst. Samen met gedeputeerde Michiel Rijsberman, Statenleden, collega’s en partners uit ons gebied.

Landschap herstellen, versterken en beheren

Provincie Flevoland, de 6 Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat, het Flevo-landschap, Landschapsbeheer Flevoland, Staatsbosbeheer, Metropoolregio Amsterdam en Natuurmonumenten spraken met elkaar over trots op en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het landschap. Hoe we met elkaar de provinciale visie op het landschap kunnen uitvoeren en daarmee het landschap van Flevoland herstellen, versterken en beheren.

Een opgave van ons samen

De allereerste editie van het symposium had het thema ‘landschap en erfgoed geven vorm aan ontwikkeling’. Landschapsarchitect Jorrit Noordhuizen opende met de presentatie Landschap van de Toekomst en zijn oproep: ‘een opgave van ons samen’. Deelnemers spraken elkaar en deelden kennis in workshops. Met onderwerpen als Luisteren naar het landschap, Onderhandelen met landschap, Ruimte voor onzekerheid en Ontwerpen met historische waarden.

Volwaardige plek aan de onderhandelingstafel

Het symposium besloten we met een uitdagende lezing van ontdekkingsreiziger, bioloog en schrijver Arita Baaijens. “Laten we luisteren naar en in gesprek gaan met het landschap. Door ook een spreker voor ál het leven – niet zijnde de mens - een volwaardige plek aan de onderhandelingstafel te geven.” Het jaarlijkse Symposium Landschap van de Toekomst helpt om elkaar te zien, spreken en stimuleren om dit te (blijven) doen en zo landschap en ook erfgoed voor de toekomst te behouden.

Meer informatie

De presentaties, foto’s en illustraties van het Symposium Landschap van de Toekomst zijn medio juni voor iedereen te zien op flevoland.nl/landschapvandetoekomst. Daar staan ook het Programma Landschap van de Toekomst, het Handboek kernkwaliteiten Flevoland en filmpjes.