Gebiedsontwikkeling Flevoland 2019 - 2023

14 nov 2019

75 jaar geleden was het IJsselmeergebied nog de Zuiderzee. Flevoland bestond nog niet. Flevoland is bedacht, gemaakt en ontwikkeld door mensen. Gebiedsontwikkeling zit in het Flevolandse dna. Hier is van niets iets gemaakt. Deze ontwikkeling zetten wij door! In het nieuwe digitale magazine Gebiedsontwikkeling Flevoland leest en ziet u hoe de provincie invulling geeft aan de verdere gebiedsontwikkeling van Flevoland.

Voor een aantrekkelijke regio

De provincie werkt constant aan nieuwe gebiedsontwikkelingsprogramma’s. Met als doel de regio nog aantrekkelijker maken om in te wonen, werken, leren en recreëren. Voorbeelden van deze programma's zijn: MITC Marknesse, Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, Almere 2.0 en Amsterdam - Lelystad Airport.

Fysiek, Innovatie en Talent

We werken hierbij vanuit de grote maatschappelijke opgaven waaronder de energietransitie, mobiliteit, economie en werkgelegenheid. Dit doen we met integrale aandacht voor Fysieke omgeving, Innovatie en Talent: een slimme vorm van bestuurlijke vernieuwing.