Gedeputeerde Hofstra op werkbezoek bij maatschap Schutte

5 dec 2019

Gedeputeerde Harold Hofstra heeft een werkbezoek gebracht aan maatschap Schutte in Nagele. Om met eigen ogen te zien wat er zoal gedaan wordt met Europese POP3-subsidies. Hofstra: “Ik kwam op een prachtig bedrijf met een ontzettend betrokken ondernemer die kansen zoekt en aangrijpt. Mooi om van hem te horen wat de subsidie voor positief effect heeft op zijn bedrijfsvoering en daarmee ook op de duurzaamheid van zijn bedrijf.” Maatschap Schutte heeft een akkerbouwbedrijf dat jaarlijks ruim 225 hectare beteelt met pootaardappelen, bloembollen, zaai-uien, snijmais, gras en wintertarwe. Tevens is er verwerkingscapaciteit voor de bloembollen en pootaardappelen.

POP3

Maatschap Schutte is een actieve, innovatieve onderneming die in het kader van POP3 2 subsidies heeft gekregen:

  1. Duurzame waterkwaliteit maatschap W. en J. Schutte (onder de maatregel: Niet productieve investeringen Water) en
  2. Bodemkwaliteit 2.0 (onder de maatregel Fysieke investeringen)

Hofstra op werkbezoek

Watergebruik

In de bollenteelt wordt voor veel handelingen water gebruikt. Door erfafspoeling kan het oppervlakte- en grondwater belast worden met gewasbeschermingsmiddelen. Dit schaadt de waterkwaliteit. Door waterbehandeling wordt dit water geschikt voor hergebruik of wordt ten minste het afspoelen van beschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater voorkomen. Daarnaast heeft deze ondernemer deelgenomen aan de projecten 'Schoon, Erf Schone sloot' (in het kader van het Actieplan Bodem en Water) en TKI Bollenteelt Waterproof.