Hoge Vaart wordt nog groener

25 mrt 2020

In 2018 is de provincie gestart met het vervangen van de noordkant van de oeverbeschoeiing van de Hoge Vaart tussen Zeewolde en Almere. Deze maand, maart 2020, zijn de werkzaamheden op dit traject klaar. De houten en betonnen oeverbeschoeiingen zijn vervangen door duurzame, glooiende oevers. Deze oevers worden straks door de natuur overgenomen. Daardoor ontstaat er een mooie, groene oeverwal. Op andere plaatsen zijn de betonnen damwanden versterkt met houten balken. Tijdens de werkzaamheden is de aanlegsteiger ‘Maaserhard’ verwijderd. In de loop van dit jaar komt daar een nieuwe steiger voor in de plaats, waar recreanten kunnen afmeren. Komend jaar gaat de provincie meer oeverbeschoeiingen in Flevoland vervangen.

Waarom natuurvriendelijke oevers

Om een betere leefbare plek te maken voor de (water)planten en dieren leggen we waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aan. Deze oevers lopen geleidelijk af van land naar water. In tegenstelling tot steile (betonnen) oevers, bieden natuurvriendelijke oevers leefbare ruimte voor dieren en (water)planten. Planten trekken verschillende (zoog-)dieren aan die er voedsel kunnen zoeken of schuilen. De waterplanten die er staan of gaan groeien, zijn mooi maar hebben ook een zuiverende werking. Ze zijn goed voor de waterkwaliteit. Daarnaast kunnen in het water geraakte dieren makkelijker uit het water komen. Tot slot bieden natuurvriendelijke oevers straks een mooie aanblik. Onderstaand een aantal foto's van het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers.

Aanbrengen van nieuwe oeverbeschoeiing

2 werkschepen in de Hoge Vaart

De nieuwe oeverbeschoeiing

Werschip met de nieuwe oeverbeschoeiing aan boord

Nieuwe oeverbeschoeiing met keien erop

Kraan aan het werk