Interview over duurzame schoolgebouwen Flevoland

15 feb 2022

In gesprek met Niels Delemarre

Niels Delemarre is coach voor het project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland. Hij helpt schoolbesturen met het verduurzamen van hun schoolgebouwen. Hij geeft advies en biedt op maat ondersteuning bij het verduurzamingsproces, van a tot z. Niels is een ervaren, strategische coach en werkt al zijn hele leven in onderwijshuisvesting. Daardoor kent hij het speelveld tussen de gemeente, schoolbesturen én de gezamenlijke wereld als geen ander. En de uitdagingen die daarbij horen. Als een echte onafhankelijk verbinder weet hij de gezamenlijke belangen van de betrokken partijen te behartigen. Het doel: een duurzame leeromgeving voor leerlingen en personeel creëren, staat voor hem altijd voorop. Wij gingen in gesprek met Niels over de uitdagingen en kansen van het project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland.

Wat is het project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland en waarvoor kunnen schoolbesturen bij jou terecht?

Ik help scholen te verduurzamen en biedt advies en ondersteuning op maat. Afhankelijk van de vraag en behoefte van het schoolbestuur. We bieden met het project álles wat nodig is om het schoolgebouw te verduurzamen behalve de financiering van de maatregelen zelf. Denk hierbij aan energiescans, monitoring van het energieverbruik, het opstellen van de routekaart of het verduurzamen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Ook voor ondersteuning bij het zoeken naar financiering en uitvoerende partijen kunnen scholen bij mij terecht. Het is een unieke kans voor schoolbesturen om deel te nemen aan dit project. Het kost niets en in Flevoland bieden wij maatwerk waardoor wij naadloos aansluiten bij de behoefte van het schoolbestuur.

Voor welke uitdaging staat Flevoland?

Veel schoolgebouwen in Flevoland dateren uit een periode waarin de bouwkwaliteit niet de beste is. Gebouwen zijn na 40 tot 60 jaar aan vernieuwing toe. Als je gaat verduurzamen gaat dat vaak gepaard met forse maatregelen. Dit betekent dat verduurzamen in veel gevallen hand in hand gaat met de vernieuwingsopgave. Dat is aan de ene kant een kans want als het gebouw wordt vernieuwd, wordt het vaak CO2- neutraal gebouwd. Maar het is een bedreiging, als onduidelijk is wanneer de school vernieuwd wordt. Verduurzamingsmaatregelen worden dan vaak uitgesteld. Mijn toegevoegde waarde is dat ik met de schoolbesturen op reis ga en inzichtelijk maak wat er nodig is op korte, midden en lange termijn. Ik geef advies in alle fasen van het traject en kijk vooral naar wat er wél al mogelijk is aan verduurzamingsmaatregelen, tot renovatie of vernieuwing. Ik probeer daarin het optimale resultaat te behalen en maak samen met de schoolbesturen verschillende scenario’s. En waar nodig trekken we samen op richting de gemeente.

Wat betekent verduurzamen voor scholen?

Wat is een duurzaam schoolgebouw? Verduurzamen gaat niet alleen om CO2-uitstoot maar juist om een gezond binnenklimaat en een toekomstbestendig gebouw. Het gebouw moet passen bij het soort onderwijs dat er wordt gegeven. Leraren en leerlingen moeten een prettige en gezonde leer- en werkomgeving hebben. Passend bij de behoefte van de leerlingen. Dat heeft een positief effect op de leeromgeving. Ledverlichting is bijvoorbeeld niet alleen energiezuinig, maar heeft ook een positief effect op de leerprestatie. Denk ook aan goede ventilatie op scholen. Door Corona heeft de ventilatie op scholen meer aandacht gekregen. Dit was altijd al een thema, op veel scholen is de ventilatie onvoldoende en moet op orde gebracht worden. Gelukkig biedt het Rijk daar middelen voor, de zogenaamde SUVIS-regeling (Specifieke Uitkering Ventilatie in scholen). Met deze regeling kunnen we gelijk het ventilatie- én verduurzamingsvraagstuk aanpakken. Daarnaast moeten scholen kinderen opleiden tot duurzame burgers. We willen tenslotte allemaal dat leerlingen opgroeien in een duurzame wereld. Kortom, er wordt veel gevraagd van schoolbesturen in de komende periode. Het is mijn taak is om hen daarbij te helpen. Het start met inzicht krijgen in energieverbruik en monitoring, er zijn scholen die door dit inzicht (de monitoring) maar liefst 40% besparen op de energierekening. Er zijn helaas nog steeds gevallen waarbij de verwarming op scholen in het weekend of tijdens vakanties aan blijven staan. Door kleine technische maatregelen kan dit aangepast worden. Dat kost niets en levert veel op. Wij kunnen scholen hierbij helpen door energiescans uit te voeren of een onderzoek te laten doen.

Waarom biedt provincie Flevoland dit aan?

De provincie wil er alles aan doen om de klimaatdoelstelling, een CO2-neutraal 2050, te halen. Dat kan alleen samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarom helpen we scholen om te verduurzamen, met kennis en expertise. Samen zijn we hard op weg naar een duurzaam Flevoland.

Wie kan er gebruik van maken?

Het project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland is speciaal bedoeld voor kleine schoolbesturen. Voor hen is het vaak een uitdaging om te verduurzamen. PO-schoolbesturen met een maximum van 10 gebouwen in eigendom en VO-schoolbesturen met een maximum van 5 gebouwen in eigendom kunnen zich aanmelden. Deelname kost niets en het project loopt tot 1 januari 2024.

Zijn er al scholen die meedoen?

Ik ben inmiddels met 9 schoolbesturen in gesprek. Schoolbesturen zijn vooral enthousiast over de persoonlijke aanpak en het maatwerk wat ik kan leveren. De eerste deelnemer is al gestart, dat is SCOP Lelystad. Zij krijgen ondersteuning bij het opstellen van een routekaart en een duurzaam meerjarig onderhoudsplan. Ons doel is om alle 22 (kleine)schoolbesturen in Flevoland te helpen voor 1 januari 2024. Ik ga graag een duurzame relatie aan.

Schoolbesturen die geïnteresseerd zijn, ondersteuning of advies nodig hebben, kunnen mij mailen: niels.delemarre@flevoland.nl of bellen op: 0320 – 265 590. Wilt u meer weten over het project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland? Ook dan kunt u contact opnemen met Niels Delemarre.