12 sep 2018

Inkoopbeleid provincies betaalt zich uit

Het Rijk heeft een duurzame aanbesteding van telefonie bij regionale overheden genomineerd voor de landelijke MVI KoopWijsPrijs 2018. Deze nominatie wordt uitgereikt aan 5 projecten die op een opvallende en ambitieuze manier vorm en inhoud geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

PT2017

Het project PT2017 is een samenwerkingsverband tussen 10 provincies, 3 omgevingsdiensten en de interprovinciale organisatie BIJ12. Als collectief hebben zij hun telefonie op een duurzame manier aanbesteed. “Voor mobiele hardware betekent dit dat concreet dat bij de aanschaf van nieuwe mobiele telefoons een volledige compensatie van het grondstoffengebruik wordt gerealiseerd. Dit wordt gedaan door afvaltelefoons uit Afrika in te zamelen en ter verwerking aan te bieden bij een gecertificeerde recycler. Telefoons belanden nu vaak aan het einde van hun levenscyclus bij het vuilnis of worden verbrand. De gerecycled grondstoffen kunnen weer opnieuw worden gebruikt voor productie van bv. mobiele telefoons” vertelt Henk Klaassen. Vanuit provincie Flevoland was hij trekker voor deze gezamenlijke aanbesteding. Vanuit die rol nam hij de nominatie in ontvangst uit handen van Ronald Roosdorp, directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Koopwijsprijs

Mede op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Rijksoverheid de KoopWijsPrijs in het leven geroepen om medeoverheden positief te ondersteunen bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van VNO-NCW, MKB Nederland, Natuur & Milieu, NEVI, Social Enterprise NL en MVO Nederland, de inzendingen voor de KoopWijsPrijs 2018 teruggebracht tot 5 genomineerden. Daarbij is aandacht besteed aan de ambitie, keuze van thema’s, verankering in de organisatie, vernieuwend karakter, effect op beleidsdoelen, interactie met de markt, haalbaarheid voor andere organisaties, beschikbare informatie en documentatie.

Juryoordeel

De jury oordeelde over het PT2017 project als volgt: “De tender ‘Impact-vrije mobiele telefoons’ die onder de naam PT2017 in de markt is gezet door in totaal 10 provincies en 4 gelieerde organisaties, is volgens de indieners ‘de eerste afval-vrije en grondstofneutrale ter wereld’. Of dit helemaal juist is heeft de jury niet kunnen controleren, maar duidelijk is dat er aan ambitie geen gebrek is geweest. Ook is zeker dat een circulaire aanbesteding in de telefonie hardware op zichzelf zeer vernieuwend is. Door het aantal betrokken organisaties is de impact in potentie groot. Daarbij is er veel tijd besteed aan de voorbereiding, onder meer door het organiseren van een marktconsultatie. Hierdoor heeft de markt bij kunnen dragen aan het formuleren van wensen en eisen.

Deelnemers

Tijdens het congres Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van de Rijksoverheid op 3 oktober 2018 mogen de 5 genomineerden hun idee pitchen. Diezelfde dag nog horen zij wie de prijs daadwerkelijk gewonnen heeft. De deelnemers van het project PT2017 zijn de provincies Drenthe, Gelderland, Flevoland, Zeeland, Noord- Brabant, Limburg, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Fryslân, de Omgevingsdienst DCMR Milieudienst Rijnmond, Omgevingsdienst Haaglanden, RUD Zuid-Limburg en BIJ12, onderdeel van het Interprovinciaal Overleg.

Provincie neemt de oorkonde in ontvangst