Kennisgeving Oostvaardersoevers

6 dec 2019

Van vrijdag 6 december 2019 tot en met donderdag 16 januari 2020 kunnen zienswijzen ingediend worden over de startbeslissing en het participatieplan voor het project Oostvaardersoevers. Dit kan via de website platform participatie. Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, het Flevo-landschap, Staatsbosbeheer en de gemeentes Almere en Lelystad verkennen de mogelijkheden van het verbinden van het Markermeer met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. De verbinding zorgt er voor dat water, voedingsstoffen en vissen van het ene naar het andere gebied kunnen.

Inloopavonden in Almere en Lelystad

Door een geleidelijke overgang van diep naar ondiep water ontstaat meer dynamiek en variatie. Er ontstaat zo een groter aaneengesloten natuurgebied dat toekomstige ontwikkelingen beter kan opvangen. Op de avonden gaan de projectleden met de bezoekers in gesprek over het project. De ideeën van bezoekers zijn van harte welkom. Deze inbreng wordt meegenomen in de verdere uitwerking. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen op:

  • dinsdag 10 december in het stadhuis Almere (Stadhuisplein 1);
  • donderdag 12 december in provinciehuis Flevoland in Lelystad (Visarenddreef 1);